STANOVISKO KOR JU K MZDOVÉMU PŘEDPISU

30.06.2015 11:38

Návrh mzdového předpisu situaci v oblasti mezd nezpřehledňuje, dokonce významně komplikuje, vytváří prostor pro řadu různých interpretací. Návrh vnímáme jako naprosto nepřijatelný, zejména v oblasti výše mzdového tarifu a postupu jeho stanovení, stanovených výši příplatků za vedení a výkon funkce a v oblasti smluvní mzdy. 

 Kompletni znění stanoviska