VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ZO ZF

24.03.2015 16:35

F A K U L T N Í   V Ý B O R
 ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU
NA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTĚ JU

v y h l a š u j e

V O L B Y

DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE

15. – 16. 4. 2015
 (ST - ČT)

  11 – 14 hod

v Menze JU

VÍCE INFO