Zápis z jednání Koordinační odborové rady Jihočeské Univerzity 12. 12. 2016

30.01.2017 13:30

Zápis z 12. 12. 2016.docx