Zápis z jednání Koordinační odborové rady Jihočeské Univerzity 17. 1. 2014

17.01.2014 15:53

zápis kor 17.1.2014 Untitled3.pdf (232354)