Zápis z jednání Koordinační odborové rady Jihočeské Univerzity 30. 1. 2014

30.01.2014 15:54

zápis kor 30.1.2014 Untitled4.pdf (172614)