KOORDINAČNÍ ODBOROVÁ RADA JU

KOR JU sdružuje základní odborové organizace působící na fakultách a pracovištích JU. Jejím posláním je obhajovat práva zaměstnanců univerzity, jejich sociální, ekonomické a profesní požadavky. Ustavuje se za účelem koordinace a řízení součinnosti odborových organizací JU při navrhování změn stávajících pracovních a životních podmínek na JU.
  Kolektivní smlouva JU 2014-2016

Kontakt

Jitka Pečlová

Jeronýmova 10, 370 15
České Budějovice

387 773 222

Štítky