Odborová organizace PF

Odborová organizace ZF je základní organizací Vysokoškolského odborového svazu (VOS), evid. č. 1841.
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, IČO: 72542896
tel. 38 903 3222, peclova@pf.jcu.cz
 
VÝBOR ZO PF
Jitka Pečlová - předsedkyně, doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D., PhDr. Helena Pavličíková, CSc., Pavel Čejka
 

Plakátek - Infolinka

Regionální právní poradna - Mgr. Tomáš Palla - palla.tomas@cmkos.cz, 739 534 643